• Gratis verzending vanaf € 30
  • Voor 11.00 uur besteld, morgen in huis
  • Gratis samples bij iedere bestelling
  •  voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze promoties!
Dermalogica
Dermalogica

Privacy verklaring

Privacy Policy Dermalogica

Reikwijdte Privacy Policy

Onderhavige Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de website en de webshop van Dermalogica.

Contactgegevens Dermalogica

De website en webshop van Dermalogica zijn eigendom van - en worden beheerd door - Dermatuer B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (4837 CZ) Breda, aan de Burgemeester Guljelaan 10 – 16. Het inschrijvingsnummer van Dermatuer B.V. bij de Kamers van Koophandel is 16090328.

Respect voor privacy

Dermatuer B.V. (hierna tevens te noemen: “Dermalogica”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Dermalogica verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van uw gegevens

Als u op de webshop van Dermalogica een bestelling plaatst, heeft Dermalogica uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om uw gebruik van de website en de webshop van Dermalogica te optimaliseren, kan Dermalogica, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van Dermalogica opslaan en bewaren. Hierdoor kan Dermalogica haar website en webshop beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u via de website en/of via de webshop van Dermalogica een account aanmaakt, bewaart Dermalogica de door u doorgegeven informatie, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Met uw toestemming gebruikt Dermalogica uw gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en webshop van Dermalogica. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat Dermalogica laten weten door een e-mail te sturen naar shop@dermalogica.nl. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Dermalogica. De contactgegevens van Dermalogica kunt u bovenaan deze Privacy Policy vinden.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website en webshop van Dermalogica bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door Dermalogica slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.  

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U bent gerechtigd Dermalogica schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door Dermalogica worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken.

Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zal Dermalogica zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Het delen van uw gegevens met derden

Dermalogica zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Dermalogica zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door Dermalogica ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor Dermalogica te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dermalogica behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website en webshop van Dermalogica, te kunnen herkennen. Cookies stellen Dermalogica in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.

U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van Dermalogica toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Links

De website en webshop van Dermalogica kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van Dermalogica opereren, zonder dat Dermalogica ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. Dermalogica is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is Dermalogica aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

Onderhavige Privacy Policy heeft slechts betrekking op de website en de webshop van Dermalogica.  

Wijzigingen Privacy Policy

Dermalogica behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aan te passen.

Indien Dermalogica de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Policy.   

Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de Privacy Policy aan.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Dermalogica, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar shop@dermalogica.nl. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met Dermalogica. De contactgegevens van Dermalogica (Dermatuer B.V.) kunt u bovenaan deze Privacy Policy vinden.